Lifestyle medicina3 min čitanja

Nešto nije u redu! Medicina i farmacija su na vrhuncu svog razvoja, a pobolijevanje od kroničnih nezaraznih bolesti raste. Uspješnost liječenja se povećava, a broj ljudi zahvaćenih suvremenim bolestima se ne smanjuje. I trenutno ne postoje izgledi da će se to uskoro dogoditi. Prepoznale su to i svjetske i državne institucije. Vlade i parlamenti. Zdravstvene organizacije i akademske zajednice. Postojeći model tretiranja kroničnih nezaraznih bolesti na globalnoj se razini pokazao jalovim. Postojeći model nije efikasan, niti održiv. Niti bogati više nemaju novca financirati kućnog ljubimca da se lovi za rep.

I, da se ne bi krivo razumjeli, krivica nije na liječnicima i lijekovima. Niti na suvremenoj znanosti i tehnologiji. Oni svoj posao saniranja štete (narušenog zdravlja) rade na vrhunskoj i sofisticiranoj razini. Krivnja je dominantno na nama, na ljudima. Ili preciznije, kriv je životni stil. Recentna znanstvena istraživanja govore da je više od dvije trećine bolesti nastalo uslijed neprimjerenog životnog stila. Jedna američka studija čak govori o tome da 85 centi od svakog dolara potrošenog na zdravstvenu skrb otpada na saniranje posljedica lošeg životnog stila.

Čovječanstvo traži rješenja. A rješenje se nameće samo po sebi. Rješenje je životni stil. Odnosno, mijenjanje životnog stila. Naizgled zvuči jednostavno. Međutim, da to jest  jednostavno, trenutno stanje vjerojatno ne bi bilo tako dramatično. Na tragu pronalaženja sustavnih i održivih rješenja, početkom ovog milenija pojavio se novi pravac u medicini, Lifestyle medicina.

Lifestyle medicina može se definirati kao sustav intervencija u životnom stilu čovjeka koji doprinosi u prevenciji i tretmanu kroničnih nezaraznih bolesti. Dakle, životnim stilom se liječe bolesti koje su nastale kao posljedica lošeg životnog stila! Znači, opet sve ispočetka…

Tri su temeljne intervencije sastavni dio ovakvog pristupa: tjelesno vježbanje, prehrana i stres menadžment. Pored navedenih, važni su još i: menadžment ovisnosti o pušenju, konzumiranju alkohola i droga, regulacija društvenog života, kontrola sna i osobna higijena.

I, sad ide najbolji dio.

U vremenu smo kada i slabije obrazovani ljudi (čitaj: ptice na grani) znaju da je čovjek koji je tjelesno aktivan i koji je u dobroj tjelesnoj formi naprosto zdraviji od pasivnih ljudi koji nisu ”fit”. Međutim, činjenica da se aktivnim i discipliniranim načinom života mogu tretirati najučestalije bolesti, nije dovoljno doprla do običnog čovjeka. Čak možemo reći da ta istina nije u dovoljnoj mjeri zaživjela niti u postojećem zdravstvenom sustavu.

Kako god bilo, dolazi novo vrijeme. Veliki i bogati su se napokon okrenuli prirodnim i logičnim rješenjima. Jednostavnim, efikasnim, dostupnim i jeftinijim rješenjima. Počeli su se formirati multidisciplinarni, ali harmonični timovi koje sačinjavaju liječnik, kineziolog, nutricionist i psiholog. Lifestyle medicina je sjajno zamišljena. Prvi korak uvijek načini liječnik koji dijagnosticira zdravstveni problem, a zatim propiše vježbanje, pravilnu prehranu i stres menadžment, a kineziolog, nutricionist i psiholog operativno usmjeravaju liječenje. Liječnik cijelo vrijeme kontrolira proces i prolazna stanja, a specijalisti za pojedina područja životnog stila planiraju, provode i prate pacijenta u okviru svojih ekspertnih niša. Kao i u svakoj ljudskoj djelatnosti, dogovor ”kuću gradi”. Komunikacija određuje efekte procesa.

I na kraju, idemo nabrojati neke kronične nezarazne bolesti u tretmanu kojih se Lifestyle medicina pokazala učinkovitom. Dokazano učinkovitom! To su: kardiovaskularne bolesti, maligne bolesti, depresija, osteoporoza, autoimune bolesti, neuro-degenerativne bolesti… Na prvi mah, čini se nevjerojatno. A itekako je točno. Zdravlje čovječanstva je dobilo novu paradigmu. Jer se čovjek vratio sebi. Na kraju se ipak čini da smo lijek mi. Lijek je u nama. Velika sreća u svemu tome je da u svojoj blizini imamo liječnike, kineziologe, nutricioniste i psihologe koji nas čekaju s rješenjima.

prof.dr.sc. Igor Jukić