Kategorija: perfekcionizam

Perfekcionizam uključuje kontinuiranu težnju dostizanju visokih standarda i upravo je to prednost perfekcionizma. Teško je biti vrhunski profesionalac u bilo kojem poslu ako nemate zdravih perfekcionističkih tendencija. Ta težnja za napretkom potiče ljude da ulažu još više truda i ne odustaju od svojih ciljeva. Međutim, ako osoba inzistira na savršenstvu izvedbe, fokusira se na rezultat i mišljenje drugih, a ne na proces i to ima negativne posljedice za njega poput konstantnog samokritiziranja, anksioznosti, frustracije i pada samopouzdanja, onda govorimo o negativnom perfekcionizmu. On je jedan od velikih neprijatelja izvedbe i razlog brojnih odustajanja od poslova i zadataka i neostvarivanja vlastitih potencijala jer je osoba kronično nezadovoljna sobom.
kol 23
Kada nas vlastiti mozak pokuša zavarati

„Nikad neću postati dovoljno dobar“,  „Što ako se sutra razbolim? “, „Nikad nemam…

velj 10
Perfekcionizam kao neprijatelj u sportu

Kad čujemo da netko kaže “On je takav perfekcionist” ili “Ona mora sve raditi…