Opis

Petar Fabijanić završio je studij psihologije (2006.) na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Certificirani je kognitivno-bihevioralni terapeut. Završio je i osnovnu edukaciju za ACT-terapeuta (Acceptance and commitment therapy). Osim što radi u Centru za kognitivno bihevioralnu terapiju, kao vanjski suradnik drži i nastavu na Zdravstvenom veleučilištu iz predmeta Komunikacijske vještine i Metodologija istraživanja. Povremeno surađuje s državnim institucijama i privatnim kompanijama (Ledo d.o.o., Borovo d.d., VPŠ) u osmišljavanju i provođenju edukacija s psihološkim temama (Rad sa stresom, Prodajne vještine). Aktivni je član Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog udruženja za bihevioralno - kognitivne terapije.

Lokacija

Zagreb, Zagreb, Croatia

Pratite
Županija
Zatvoreno
Radni sati danas: Po dogovoru / Online
 • Ponedjeljak

  Po dogovoru / Online

 • Utorak

  Po dogovoru / Online

 • Srijeda

  Po dogovoru / Online

 • Četvrtak

  Po dogovoru / Online

 • Petak

  Po dogovoru / Online

 • Subota

  Po dogovoru / Online

 • Nedjelja

  Po dogovoru / Online

 • 9. rujna 2021. 17:47

Kontakt forma